Kurs i UROperspektivet

– Fokus på praktisk bruk i ditt eget liv

Velkommen til et to-dagers dypdykk i din indre uro, sammen med UROlærere Monica Stubkjær og Rikke Uberg Thorkildsen!

Vi har selv brukt, og bruker mye tid på å utforske vår egen uro. Vi opplever begge to at dette har gjort oss mer tilfreds i våre liv, selv om livet forsetter å gi både gode og vonde erfaringer. Vi deler opplevelsen om at vi kan tåle de vonde erfaringene vi får mye bedre enn før – og til og med også ha det godt med den virkeligheten vi har. For det er jo sånn det er, at livet består av mye godt og mye vondt – og til sammen gjør dette livet rikt og spennende. 

På denne samlingen vil vi se på hvordan uroen påvirker livene våre, og sammen i gruppe skal vi dykke dypere inn i uroens univers. Vi vil fokusere på hvordan du praktisk kan nyttiggjøre deg dette i ditt eget liv, og vi skal forsøke å bruke tiden på å se på virkeligheten slik den er, fremfor å diskutere hvordan den burde være. 

Det å utforske vår egen uro er en spennende, nyttig og til tider vond prosess, og det å gjøre den sammen med andre forsterker denne opplevelsen. Uroen vår driver oss til å ha mange ulike strategier i livet, og disse strategiene er designet for å unngå vonde følelser som skam, skyld, hjelpesløshet, «jeg er ikke god nok» osv. Disse strategiene kan være så mangt; å begrave oss i jobb, være sinte/sure på partner eller venner, spise mye, spise lite, shoppe, ruse seg, trene, … – lista er lang. På denne samlingen skal vi forsøke å se nærmere på akkurat dette, og vi skal øve oss på å møte de vonde følelsene vi ellers i livet forsøker å unngå, øve på å inkludere uroen i livet. Det å begynne å møte uroen, og være sammen med de vonde følelsen er etter vår erfaring veien til et friere og mer tilfreds liv, det er veien til dine ressurser som interesse, vennlighet, kjærlighetglede og ro – og evnen til å være sammen med den virkeligheten du har.

“Det var en ubeskrivelig opplevelse å få spørsmål som fikk meg til å se noe jeg ikke har klart å se selv. Jeg følte meg godt ivaretatt da det skjedde. Dere ledet meg gjennom stunden det faktisk tok, da jeg fikk kontakt og begynte å gråte. Det var sterkt å få blikk kontakt med de andre i gruppa, da jeg åpnet øynene.Det gjorde inntrykk å høre andre fortelle om sine fastlåste mønstre og strategier. Rørende å ha delt noe, slik vi alle gjorde. At det er dypt menneskelig å føle at vi er feil eller at noe burde ha vært annerledes, var en fin påminnelse å ta med seg ut i Oslo kvelden, da kurset var slutt. Tusen, tusen takk for jobben dere gjør! Jeg fortsetter å dypdykke med urometoden og er veldig takknemlig for at dere gjør den så tilgjengelig!”

Tidligere deltaker

Les mer om Monica her

Les mer om Rikke her

Hør våre podcaster her:

Tid og sted

Torsdag 16. mars og fredag 17. mars i UROskolen sine lokaler i Oscarsgate 35 i Oslo.

Praktisk

Det er to økter hver dag, med en god pause i midten. I denne pausen kan man bli i lokalene og spise medbragt mat eller gå på en av kafeene i området og spise lunsj. Det blir ikke noe felles opplegg i lunsjen.

Program

Dag 1

0900 – 1200 Introduksjon, og så starter vi med å utforske

1200 – 1300 Lunsj

1330 – 1600 Vi fortsetter med utforskningen

Dag 2

0900 – 1200 Dypdykk

1200 – 1300 Lunsj

1330 – 1600 Dypdykk, konklusjoner og avslutning

Pris og administrativt

Samlingen koster 3.500,- per person inkl kaffe/te. Beløpet faktureres på forskudd og betalt beløp regnes som bestilling. Ved kansellering tilbakebetales kr 2.000, men ved kansellering senere enn 1 uke før start tilbakebetales ikke innbetalt beløp.

Bestilling gjøres på epost til info@uroskolen.no