Undervisning, ikke terapi

Hvorfor UROskolen ikke driver med terapi, men undervisning.

Etter å ha bedrevet terapi i en mannsalder har vi forlatt det. Terapi kan ikke forandre verden, det er ineffektivt, dyrt og kapasiteten er mikroskopisk i forhold til behovet. Dessuten er de fleste terapeutiske metoder dårlig vitenskapelig underbygget og svært påvirket av den enkelte terapeuts personlige egenskaper. Men dette er ikke det viktigste.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Education is the greatest engine of personal development.

Nelson mandela