Søke støtte fra arbeidsgiver til å gå på UROskolen

Oppdatert: 8. February 2022

Av Pål, elev på UROskolen.

Innledning 

Jeg har slitt i lengre tid med kraftig indre uro på jobben. Uroen er til tider nesten ikke til å holde ut, det påvirker søvn og energinivå, og jeg kjenner på kropp og sjel at det ikke er bærekraftig. Jeg tror det kan ende i utbrenthet på sikt. Jeg er nødt til å ta opp dette med sjefen min, og finne tiltak som fungerer for meg. Jeg har mange tanker om hvordan arbeidsplassen min kan «fikses» slik at min uro blir dempet, men det er neppe noen realistisk vei å starte på. I hvert fall ikke før jeg blir direktør. Og antageligvis ikke en gang da, for da får jeg jo helt andre oppgaver og mennesker å forholde meg til.

Jeg har ikke lyst til å bli omplassert, for det er en sabla interessant jobb, og jeg har fått venner der som betyr mye for meg. Det jeg vil er å starte med å se nærmere på denne indre uroen som skaper så mye stress i jobbsituasjonen. Men jeg kommer til å trenge hjelp, og siden jeg har en veldig oppegående sjef så jeg skriver en mail på det. Og uansett trenger han å vite om dette, som min nærmeste leder. 

Mail til sjefen 

Hei sjef, 

Som avtalt sender jeg en mail på mitt ønske og behov for økt kompetanse innen stressmestring i forhold til jobbsituasjonen. Ser frem til å diskutere dette mer med deg. 

Beskrivelse av problem og behov  

Jeg merker på kropp og sinn at symptomer på utbrenthet melder seg, i form av søvnproblemer og tap av ressurser (f.eks. dalende engasjement og interesse, økt reaktivitet, tap av kreativitet og humor). Fastlegen er som du vet koblet inn, og jeg har vært sykemeldt en stund nå. En viktig årsak til den gryende utbrentheten er et gap jeg opplever mellom egen mestringsevne og utfordringene vi har på jobben. Gapet i min mestringsevne er relatert til håndtering og bearbeidelse av stresset som følger av å føle på mye ansvar uten å ha myndighet, og følelsen av ikke å bli hørt (som jeg mistenker at kommer av at vi generelt har uklare forventinger og ansvarsforhold, samt diffuse arbeids- og kommunikasjons metoder).  

Jeg ønsker ikke å være langtids sykemeldt, og for å kunne komme raskt tilbake til jobben min har jeg behov for å bedre mestring og bearbeiding av stresset. Målet med dette er å gjenvinne full tilgang til mine ressurser, som inkluderer engasjement, intelligens, kreativitet, og humor, som jeg anser som essensielle ressurser i arbeidet som skal utføres. Selv om arbeidsplassen kan bli bedre på en del av punktene jeg nevner lenger oppe, og sikkert har tiltak på det, vil det neppe bli store endringer på kort og mellomlang sikt. Jeg mener derfor at det er riktig (og mulig) å gjøre noe med dette i forhold til mine egne forutsetninger for å håndtere nå-situasjonen.  

Forslag til løsning  

Jeg har en god del kunnskap og erfaring med stress og utbrenthet fra før, f.eks. fra kursing og å ha personal-ansvar over flere år i et firma med høyt trykk. Jeg opplever at kursing i diverse teknikker, f.eks. kognitive metoder, coaching etc. hjelper inntil et visst punkt, når gapet mellom mestring og stress ikke er vedvarende. Når det kommer til slike tiltak, opplever jeg nå å være ved veis ende. Jeg har imidlertid funnet noe jeg er ganske sikker på at er en meget god metode for å kunne stå i stress og usikkerhet også over lengre tidsperioder, uten man mister tilgangen på ressursene sine. Metoden går mye dypere enn de jeg nevner over, er utviklet av en norsk psykologilærer, Caspar Seip, og etter min vurdering basert på anerkjente og veldokumenterte prinsipper. Jeg er i dialog med Caspar Seip for å finne ut mer. Det jeg ønsker fra deg er å høre om det er mulig å få tilgang til opplæringsmidler for å få dekket dette, da det er en ganske kostbar affære for meg å sette i gang med som privatperson. 

Mvh Pål