Sensommervandring 2021

Sensommervandring 2021

Vi er fylt av glede og takknemlighet over alt vi har fått oppleve sammen i naturen i Hurum. Alt vi har blitt møtt med av mot, vilje, kraft, sårbarhet, humor, glede, åpenhet, tillit, intelligens, utholdenhet, kreativitet og kjærlighet har gjort varig inntrykk på oss. 

Det er så fantastisk å oppleve hvordan naturen gir oss hjelp og støtte i vårt arbeid, det blir liksom lettere å komme til det som virkelig betyr noe når vi er ute sammen på denne måten. Kanskje det er fordi trærne, dyrene, det naturlige og ukultiverte,  ikke har noe program eller skript, slik som vi mennesker får gjennom å leve i flokk, familie og kultur? Naturen bare er, her, nå, den kan alltid bare delta i livet her og nå uten noen agenda. Vi er jo også her og nå, men deltar jo som oftest innhyllet i et slør av tenkning og motiver som skygger for den umiddelbare opplevelsen av virkeligheten. På turen vår gikk litt av dette sløret til side og vi våget å gå inn i en mer ubeskyttet og umiddelbar deltakelse i virkeligheten. 

«Takk, tusen takk … for en nydelig tur som satte meg i kontakt med stort sett hele følelsesregisteret mitt. Jeg våget og klarte mer enn jeg kunne forestille meg på forhånd.»