Podcast: Ulven kommer

Dagens episode handler om å bli sett på detaljnivå, om en fremoverlent holdning til frykt, og offerrollen versus krigerrollen. Og så får Guro en superoppgave av Caspar som skaper mye uro…