Podcast Helt Sant: Arvesynd & Prestasjon

Hva er din families arvesynd? Caspar og Siv forteller om sine egne ubehagelige erfaringer fra barndommen. Alle voksne mennesker har vedtatte sannheter om seg selv, som gjerne er fra barndommen.
Hvordan skal vi forholde oss til dette som voksne?