Podcast Helt Sant: Om hvordan det er å være mamma til en skolevegrer

Vi har fått mange tilbakemeldinger på episoden om skolevegring. I dagens episode har jeg gleden av å nærme meg temaet på en ny måte, nemlig ved å intervjue Monica Stubkjær. 

Monica er mamma til Ida på 18 år.  Hun har mye erfaring med skole og hjelpeapparatet, og hun har gått mot samfunnets forventninger. Dette har hun gjort ved å romme sin egen uro som mamma. Romme sin egen uro med en jente som ikke vil gå på skolen, og som ikke har gjort det på mange år. Dette er spennende og det er en kontroversiell måte å forholde seg til skolevegring på. Her er det mye å lære! 


Vi vil gjerne høre fra deg og mottar gjerne ris og ros.  
For å bestille time til samtaler når du meg på siv@uroskolen.no
Du kan treffe meg på kontoret i Oslo eller vi kan jobbe sammen på nett. Jeg ser frem til å høre fra deg.