Podcast: Alle mennesker stammer

En leser stammer og ønsker et nytt perspektiv på et mønster hun han kjempet mot hele livet. Caspars utgangspunkt er at alle mennesker stammer…