Øyvind Johansen

UROlærer

Jeg er født i 1970, utdannet tømrermester og yrkesfaglærer. Jeg har jobbet som lærer i videregående skole og som miljøarbeider i barnevernsinstitusjoner. Fra 1991 jobbet jeg som tømrermester i eget firma der jeg hadde lærlinger og i en periode også arrangerte tilbud for ungdommer som hadde falt ut av skolen. I dag jobber jeg som rådgiver i en statlig organisasjon, og vil framover kombinere dette med jobben som UROlærer. 

Jeg ble kjent med UROmetoden 2009 og begynte i mannsgruppe i 2011. Mannsgruppa og individuell opplæring hos Caspar Seip ga meg den læringen jeg trengte for å komme i kontakt med mine egne ressurser og se hvordan mitt reaktive mønster holdt meg tilbake fra å leve mitt liv.

Mannsgruppa har for meg vært en plass der jeg kan dele opplevelser fra livet mitt, få tilbakemeldinger og lære effekten av å gå mot uroen i stedet for å trekke meg tilbake når jeg møter ubehag. 

Mitt ønske med å bli UROlærer er å møte nye mennesker for å formidle det jeg har lært fra min reise i livet. Jeg vil ikke fortelle deg hvordan du skal gjøre ting eller hvilke avgjørelser du skal ta, men jeg vil prøve å gi deg den nødvendige læringen som skal til for at du kan ta egne valg, stå i eget liv og akseptere virkeligheten slik den er – akkurat nå. 

Les Øyvinds blogginnlegg:

Enn