Om UROskolen

Alle vi som er tilknyttet UROskolen er her i kraft av vår erfaring, og ikke pga vår formelle utdanning.

Vi som er tilknyttet skolen erkjenner nødvendigheten av å delta i livet både som lærer og elev. Vi er alle elever på denne skolen, og vi er alle lærere, selv om ikke vi er klar over det selv, selv om vi noen ganger ser ned på oss selv og ikke tror vi har noe av betydning å bidra med.

Skolen er et tilbud til deg som håper at alt vi opplever i livet kan brukes til noe nyttig, og vil lære hvordan, uansett hvor vondt det gjør.

På UROskolen driver vi ikke med terapi. Vi driver med gjensidig læring. Vi lærer oss, og hverandre, å bli stadig bedre til å møte livets utfordringer. Uansett hva disse utfordringene er og hva de kalles i vårt samfunn: om det er depresjon, angst, uro, mani, rusavhengighet, spiseforstyrrelser, tvangshandlinger eller -tanker, konflikter, utenforskap, sykdom, selvdestruktivitet, ja, alt som plager vår sjel, gjør oss utilfreds og fortapt i livet.

På UROskolen er vi ikke opptatt av å diagnostisere uttrykk for menneskenes strev, vi tror ikke det er klokt eller bærekraftig å betrakte indre smerte og psykiske utfordringer som sykdom. Så hvis du tror du er syk, og bestemt på å holde fast på en slik forståelse, er det mange andre som står klare til å styrke deg i den troen. Vi kommer til å prøve å lære deg og oss selv å leve med livet også når det er vanskelig, rett og slett til å bli god til å ha det dårlig. Det er dét UROmetoden handler om om.

UROskolens verdigrunnlag:
Menneskets naturlige og ubehagelige uro er en forutsetning for all menneskelig adferd. Den styrer oss mennesker inn i smertefulle adferdsmønstre. Å utforske denne uroen, finne og praktisere effektive metoder for å frata den makten over oss, er UROskolens hovedhensikt.
UROskolens grunnleggende verdi er menneskenes bærekraftige adferd på jorden.

UROskolen tar ikke i mot barn:

Velkommen til UROskolen!