Lene Dons Samset

UROstudent

Jeg er født og oppvokst i Oslo, er 55 år og startet ferden innover i meg selv da jeg var 24. Da var jeg utsatt for en ulykke, som gjorde at livet mitt stoppet opp og jeg ikke kunne fortsette “å løpe fra meg selv” lenger. Jeg måtte finne andre måter å forholde meg til smerte på og alt ubehaget / det vonde jeg kjente inni meg. 


Et nytt kapittel begynte, og første gang jeg kom i kontakt med UROmetoden var hos en coach jeg gikk til i 2005. Hun ga meg en oppgave jeg ikke hadde vært borti før; nemlig at neste gang det ubehagelige og vonde jeg ikke ville kjenne på kom, skulle jeg legge meg ned på sofaen og gjøre det motsatte. Jeg skulle kjenne etter hvor denne følelsen satt i kroppen og bare være der med den – uten å vurdere den eller se på den som feil. Bare puste inn i den og erfare den kroppslig. Hun fortalte meg at ingen følelser varer lenge hvis de får 100% oppmerksomhet – de er som “været”. Men, hvis vi forsøker å unngå (løpe fra) dem, blir de ofte sterkere. 


Jeg gjorde dette og det var starten på mitt kjærlighetsforhold til denne metoden. Den har gitt meg så mye glede (utrolig nok!) og satt meg i kontakt med ressurser jeg ikke visste at jeg hadde. Den har brakt meg til den erfaringsbaserte utdannelsen gestaltterapi, der vi også kan jobbe med uro på denne måten, og til Caspar og UROskolen. Han har tatt metoden enda et steg videre, i måten han ser på og jobber med uro, og etter å ha hørt de fleste podcastene til “Guro og guru”, + deltatt på en helt utrolig urovandring i fjor høst, er jeg nå elev her. 


Jeg har en veldig variert bakgrunn, med flere utdannelser, mange typer kurs og mye arbeidserfaring. Erfaring som arbeidstaker, leder, terapeut, klient, lærer, elev, enslig, i parforhold og i grupper. Men, aller mest har jeg erfaring som menneske – og medmenneske. Den røde tråden gjennom min tilværelse har vært (og er) nysgjerrigheten på meg selv og mennesker rundt meg, hvordan jeg påvirker og blir påvirket, og hvordan jeg møter og forholder meg til dette. 


Jeg har med meg UROmetoden hver dag gjennom å øve på å være tilstede i øyeblikket, og å møte meg selv og verden rundt meg ved å ta ansvar for og utforske det som er mitt. Jeg kommer til å fortsette med dette resten av livet, og vil gjerne støtte deg i å lære, erfare og bruke den også. Være med deg på litt av din reise i møtet med uroen i deg. I mine øyne starter fredsarbeid med oss selv, og jeg kan ikke tenke meg en mer meningsfull måte å bruke tiden min på enn å bruke den på akkurat dette…