Kristin Bothner Kanstad

UROlærer

Jeg er født i Trondheim i 1968, og bor nå i Nittedal med familien. Jeg ble utdannet lege i Oslo 1996. I løpet av 25 år som lege, hvorav 13 år i allmennpraksis og 7 år i psykiatrien, har jeg hatt nærmere 90 000 menneskemøter. Langt de fleste motivert av at noe gjør vondt i kroppen, sinnet eller livet.

Det er lett å forstå at man er imot sykdom og lidelse. Det har jeg også vært. Over årene har jeg lagt merke til at motstanden mot at virkeligheten er som den er, ser ut til å øke følelsen av smerte og ensomhet, istedenfor å minske den. Menneskene jeg møter gjennom arbeidet mitt som lege har det ofte på samme vis. Å forsøke å fikse og fjerne smerte og uro har som regel begrenset og forbigående effekt.

For et par år siden snublet jeg over en ukebladartikkel som presenterte et annet og forfriskende perspektiv på uro og smerte enn det vi vanligvis hører. Uroperspektivet gav en umiddelbar resonans med min faktiske erfaring som menneske og lege.

I 2020 fikk jeg bruk for ukebladutklippet. Strategiene mine var ved veis ende, uroa overveldet meg. Jeg møtte veggen, skam og NAV. Det viste seg å være et utmerket utgangspunkt for å lære meg å bli god på å ha det dårlig.

Å lære meg å «ja» til uro og smerte i livet, har vært og er en læringsprosess. Ved å lytte til uroa, istedenfor å bekjempe den, kan uroa brukes som kompass. Det har bragt meg nærmere virkeligheten, livet og menneskene rundt meg.

Som UROlærer har jeg lyst til å gi videre det jeg selv har hatt uvurderlig nytte av å lære. Jeg gir undervisning og veiledning til individer og grupper i hvordan du kan bli godt kjent med din egen uro, og si «ja» til virkeligheten slik den er.  

Ting Tar Tid. Det er greit. Kom når du er klar. Jeg gleder meg til å møte deg.

Under vil du etter hvert finne noen blogginnlegg der jeg deler erfaring med uro i mitt eget liv.

Kristins blogginnlegg: