Jon Andreas Landsnes

UROlærer

Jeg er født og oppvokst i Asker, og er i begynnelsen av 30-årene. På tross av min relativt unge alder har jeg utforsket og opplevd mye. Jeg har fullført en bachelorgrad fra Norges Idrettshøgskole, jobbet som lærer, hatt roller innen idretten og er utdannet osteopat. I tillegg til den formelle utdannelsen har jeg også gjort meg erfaringer som har ledet meg inn mot å utforske uro.

I slutten av tenårene ble jeg diagnostisert med angst og tvangstanker. Jeg hadde svært lite tro på meg selv og holdt meg tilbake i mange situasjoner. Dette preget ungdomstiden min og jeg gikk til behandling i det offentlige hvor jeg opplevde at fokuset stort sett var rettet mot å fjerne symptomene. Selv om det gav meg noe innsikt, kjente jeg på en stor frustrasjon og maktesløshet. Jeg møtte Caspar i 2013. Da jeg begynte å utforske uro under hans veiledning, åpnet det seg en ny verden for meg. Da oppdaget jeg at det ikke var noe feil med meg som måtte endres, og fokuset ble tatt vekk fra de angivelige diagnosene. Jeg ervervet verktøy som gjorde at jeg kunne se på meg selv, tankene, kroppen og verden rundt meg på en annen måte.

Nå handler hverdagen om å jobbe med mennesker og uro, og jeg har stort engasjement for å videreformidle dette til andre. Med en utforskende tilnærming til livet har jeg erfart at å gå mot uroen kan gi tilgang på ressurser og bidra til et rikt liv. Aktiviteter som får meg til å sanse, enten det er gjennom naturopplevelser eller ved bruk av hendene mine, gir meg stor glede. Som osteopat ser jeg også på hendene mine som et fantastisk verktøy for å vende oppmerksomheten mot kroppen, og for å romme smerter og uro.

Jeg har kontor på Helhetssenteret i Drammen, men er også tilgjengelig for timer på nett eller i UROskolens lokaler i Oslo.

Les Jon Andreas sine blogginnlegg her: