Enn

Oppdatert: 2. November 2021

Enn

Av Øyvind Johansen.
Student på UROskolen

Jeg er så mye bedre enn
Jeg er så mye dårligere enn

Jeg er både dårligere og bedre enn

Når jeg er bedre enn, er jeg stor
Når jeg er dårligere enn, er jeg liten

Hvorfor kan jeg ikke være midt på, både bedre og dårligere enn?

Når jeg er bedre enn, dømmer jeg
Når jeg er dårligere enn, dømmer jeg

Kan jeg være dårligere enn meg selv?
Kan jeg være bedre enn meg selv?

Nei, men jeg kan være meg selv.
Hverken eller- bare meg.