Aktiviteter

9. – 14. mai 2022: Vårvandring – mer info kommer.

15. – 20. august 2022: Sensommervandring – mer info kommer.

Tidligere aktiviteter

16. – 20. august 2021: UROmetoden i naturlige omgivelser! – 5 dagers sensommervandring i naturen

Kurs 26. juni 2021: UROskolens høydeskrekklaboratorium