Aktiviteter

Kurs 26. juni: UROskolens høydeskrekklaboratorium

16. – 20. august: UROmetoden i naturlige omgivelser! – 5 dagers sensommervandring i naturen